CuZn40Pb2 | CW617N | ČSN 42 3223 | DIN 2.0402

Má velmi podobné vlastnosti jako CW614N, má výbornou tvářitelnost a obrobitelnost. CW617N je používána pro výrobu složitějších součástí lisovaných za tepla. 

Vlastnosti

  • Dobře opracovatelné třískovým obráběním na automatech

  • Dobře kovatelná a lisovatelná

  • Tvoří krátkou lámavou třísku

  • Velmi dobře tvářitelná slitina za tepla

Rozsah požití

  • Výkovky

  • Výlisky

  • Armatury

  • Šrouby

  • Vhodná pro sériově vyráběné díly

  • Využití v elektrotechnice